MARIJE ELISABETH
Het woord vrouw en het woord seks in één zin leidt vaker wel dan niet tot gegiechel, discussies, negativiteit, etc. Op Instagram en Facebook wordt onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke tepels. De ene niet seksueel en de andere wel. In de maatschappij moet een vrouw zich vooral niet te seksueel uiten, anders wordt zij gezien als slet. Een vrouw dient zich op een bepaalde manier te gedragen en bepaalde kleding aan te hebben, anders roept zij ongewenste reacties van mannen over zich uit. Waarom is dit? Is dit altijd al zo geweest?
In Bloot vertellen collages een verhaal over seks, seksualtiteit, intimidatie, slutshaming, frustratie en de vrijheid waar veel vrouwen naar verlangen.
(en)
The word woman and the word sex in one sentence often leads to giggles, discussions, negativity, etc. On Instagram and Facebook there is a difference made between female and male nipples. One sexual and the other not. In society a woman shouldn't behave too sexually, or she'll be seen as a slut. A woman should behave and dress in certain ways to avoid getting unwanted reactions from men. Why is this? Has it always been this way?
In Bloot (Nude) collages tell a story about sex, sexuality, intimidation, slutshaming, frustration and the freedom many women long for.